ICT, internet en social media

img riskMet onze consultancy diensten adviseren wij het Midden- en Kleinbedrijf over hoe zij informatietechnologie (IT) het beste kunnen inzetten en benutten. Daarnaast bieden wij ook adviserende diensten aan op het gebied van webdesign, logo’s, huisstijlen en de inzet van Social Media.

Advisering IT & autmatisering

Onze IT consultancy diensten omvatten zowel advies- als implementatiediensten. Dit wil zeggen dat wij naast advisering in juiste en optimale inzet van ICT ook ondersteuning en begeleiding bieden aan bewustwording- en implementatietrajecten. Zo maakt uw onderneming de juiste keuze voor netwerkconfiguraties, computersystemen, software applicaties, beveiliging, internet diensten en de vele andere ontzorgende mogelijkheden geboden door IT. 

Advisering Website, webdesign, logo en huisstijlen

Het internet biedt kansen om naamsbekendheid te vergroten en vertrouwde uitstraling te creëren. Het is van groot belang dat uw website uw digitale visitekaartje is en dan ook overbrengt wat u wilt vertellen. De basis van een goede website ligt niet alleen bij uw eigen huisstijl en het gebruik van uw logo, maar net zo belangrijk is de opzet en vulling. De Louw IT & Advies ondersteunt en adviseert MKB en ZZP bij het ontwikkelen en realiseren van een eigen website, bedrijfslogo en huisstijl. Eveneens wordt tijdens sessies aandacht geschonken aan belangrijke facetten als kleurstelling, eventueel papieren design en consistentie tussen alle media.

Social Media

Een inmiddels niet meer weg te denken fenomeen waar MKB steeds meer kijk op begint te krijgen is de inzet van Social Media ten behoeve van promotie, bedrijfsvoering maar net zo belangrijk ook ter communicatie met uw klanten, leveranciers en tevens potentiële klanten. Om de inzet van Social Media voor uw bedrijf of organisatie succesvol te benutten wordt tijdens sessies dan ook met name ingegaan op het gebruik, het onderhoud en voorkomen van de valkuilen van Social Media.

Second opinion of tweede mening

U heeft behoefte aan een second opinion bij een verkregen offerte? Wij ondersteunen MKB en ZZP met advisering op basis van verkregen offertes ofwel second opinion. Heeft u behoefte aan een tweede mening, laat De Louw IT & Advies met u meedenken en maak de juiste keuze voor een optimale inzet van ICT en online diensten.